Variér setningslengden når du skriver

Standard

På web er mantraet at vi skal skrive kort. Alltid kort. Kort. Kort. Kort. Korte avsnitt og korte setninger, men det betyr ikke at alle setningene bør være superkorte.

Om du kun skriver kort. Lar alle setningene være korte. I samme lengde hele veien. Blir språket monotont og kjedelig. Selv om teksten er kort. Kjeder leseren seg svært fort. Han eller hun faller av. Slik mister du leseren din.

Men om du varierer setningene dine mer. Lar noen være korte, og noen litt lenger. Vel, da får du bedre flyt i språket ditt. Du gjør det mer interessant for leseren å henge på. Det blir spennende. Du gir leseren lyst til å følge deg videre. Du får en rytme og klang i språket ditt, en linje som leseren kan følge, hele veien, helt til slutten.

Så variér lengden og strukturen på setningene dine. Selv på web.

Reklamer

ROI på ditt innhold: Hva er verdien av et blogginnlegg?

Standard

Noe av det som gjør at jeg liker å jobbe digitalt, er at det er så lett å måle om noe fungerer eller ikke. Sånn er det også med blogging. Det er relativt lett å se hva slags verdi et blogginnlegg har.

Kan du måle om en reklameplakat på Gardermoen har hatt noen effekt? Det er ganske vanskelig. Men en annonse på Google, Facebook eller en nettavis derimot, de får du tydelige data igjen på.

Reklame på nett blir målt opp og ned, testet, og så flikket på. Slik at annonsen blir optimal.

Egenprodusert innhold kan du også sette en verdi på. En enkel metode for å sette en verdi på eget innhold er å sammenligne det med verdien av betalt innhold.

Eksempel 1 – 4G
Et blogginnlegg om 4G drar 10.000 besøkende til bloggen din. Skulle du betalt Google for å få de samme treffene til din blogg via søk måtte du betalt omtrent 30 kroner per klikk. Det vil si en kostnad på rundt 300.000 for 10.000 besøkende. Så i Google-penger er blogginnlegget verdt 300.000.

Eksempel 2 – Fotballfrue
Fotballfrue har opp mot 100.000 sidevisninger på en dag. Nylig har hun skrevet to blogginnlegg om barnevognen Mountain Buggy. Hva trafikken til disse blogginnleggene er over tid er vanskelig å anslå, men et forsiktig estimat er at de i hvert fall oppnår 100.000 sidevisninger hver, altså 200.000.

Av en eller annen grunn er søkeord med barnevogn relativt billige (de er jo så dyre i innkjøp). Så betalt trafikk vil koste fra omtrent 3,- til 8,- per klikk. For enkelhetsskyld setter jeg prisen til 5 kroner.

Verdien av trafikken fotballfrue generer til sin blogg gjennom søk etter barnevogn for Mountain Buggy er da omtrent 1 million. Fotballfrue har definitivt en verdi for sine annonsører.

Eksempel 3 – (mobil)dekning
Det siste eksempelet er i likhet med nummer en telekomrelatert. På jobbsmartere.no har jeg et blogginnlegg om dekning som har hatt brukbar trafikk. 11.000 sidevisninger er bra for en B2B-blogg. Med en pris hos Google på rundt 30,- per klikk har dette blogginnlegget en annonseverdi for Telenor rundt omkring 330.000 kroner. Det er jeg fornøyd med.

ROI
For å få en fullstendig ROI må du ta med kostnadene. Hva er verdien av all reklameverdien til innholdet ditt minus hva det koster å drive bloggen/nettstedet. Det er kostnadene for å opprette bloggen, kostnader for å drifte bloggen og verdien av tiden det tar å lage innholdet.

Men som du ser over bør du ikke underprise verdien av innholdet ditt. Innhold på en blogg kan ha høyere verdi enn du tror.

Verktøy
For å finne hvilke søkeord som er mye brukt og hva annonseringen i Google vil koste for disse søkeordene bruker jeg Google Adwords.

Innholdsmarkedsføring i Norge 2014

Standard

Content marketing er i vinden for tiden. Det var et av de buzzordene som virkelig manifesterte seg i 2013. Om det var hot i 2013 kan jeg love deg at det kommer til å bli det i 2014 også.

Over halvparten av norske virksomheter ser på denne formen for markedsføring som en viktig del av markedsmiksen, og øker investeringene ytterliggere i 2014.

En undersøkelse utført av Medialounge i samarbeid med TNS Gallup og INMA har gått i dybden på bruken av content marketing, eller innholdsmarkedsføring om du vil, blant norske bedrifter. I undersøkelsen har 405 norske bedrifter besvart hvordan de bruker innholdsmarkedsføring.

Noe av det undersøkelsen til Medialounge avdekker er at det er viktigere å være smart enn å bruke mange penger på innholdsmarkedsføring. Kvalitet slår kvantitet.

Hva er innholdsmarkedsføring
Content marketing er å lage og dele innhold for å få nye kunder. Informasjonen kan presenteres i ulike format som nyheter, video, presentasjoner, e-bøker, infographics, caser, guider, FAQer, bilder osv. Noe som skiller innholdsmarkedsføring fra tradisjonell markedsføring er at fokuset er på kommunikasjon med kunden og potensielle kunder, altså mer indirekte salg fremfor direkte å fremme salg.

Det finnes mange forskjellige meninger om hva innholdsmarkedsføring er, men det er egentlig ikke noe hokus pokus.

Økt fokus på innholdsmarkedsføring i 2014
Omtrent halvparten av respondentene i undersøkelsen oppgir at de brukte mer penger på digital innholdsproduksjon i 2013 mot året før, og at de forventer en økning også i 2014. Resultatene er dermed i tråd med tilsvarende amerikanske og britiske undersøkelser. Markedsførere er i ferd med å få øynene opp for innholdsmarkedsføring, og dreier ressursbruken til dette “nygamle” fagfeltet.

Viktig del av markedsmiksen
Undersøkelsen til Medialounge viser at innholdsmarkedsføring er viktigst for virksomheter med relativt små markedsbudsjetter.

Akkurat dette er kanskje ikke så overraskende. Når det er trangt med penger må en være kreativ og forsøke å få mest mulig ut av investeringene. Å publisere på egen blogg og egne kanaler koster jo ikke mer enn tiden en legger ned.

Innholdsmarkedsføring er også med på å forbedre søkeresultater (SEO) og vil for mange bedrifter være en bedre investering enn tradisjonell markedsføring. Spesielt om bedriften stort sett opererer online.

Suksessfaktorer
I følge undersøkelsen lykkes bedrifter med en klar strategi og masse kreativitet fremfor bedrifter med store markedsføringsbudsjetter.

For min del har det vært vanskelig å ha en detaljert strategi eller plan for bloggen Jobb smartere som Telenor har mot bedriftsmarkedet. Mye av innholdet produseres litt på sparket ettersom jeg må jobbe hardt for å få folk til å blogge, men det ligger hele tiden en klar tanke om hvor vi skal. Det er en visjon bak bloggsatsningen.

Det er som å stå under et fjell og du ser toppen. Du vet du vil dit, men du er ikke helt sikker på ruten, og er forberedt på å prøve deg litt frem. Det er ikke nødvendigvis viktigst å komme seg fortest mulig opp, for du vil jo gjerne komme deg ned igjen også.

Hovedutfordringen med en bedriftsblogg
Allerede før vi lanserte bloggen var vi bevisste på at det å få folk til å skrive ville bli hovedutfordringen vår, og det er fortsatt hovedutfordringen. Men jeg merker at det løsner.

Vi har omtrent 4.100 ansatte i hele Telenor Norge, og 950 i Bedriftsdivisjonen. Så det burde være mer enn nok bloggere å ta av.

Sakte men sikkert har bloggen festet seg i folks bevissthet og den får mer oppmerksomhet, både internt og eksternt.

Ting tar tid
Å drive med content marketing er ikke noe en kan forvente å få raske resultater ut av.
Det må jobbes med godt innhold over tid, da vil du sakte men sikkert få lesere og kredibilitet.

Jeg forsøker å la innholdet vi publiserer på Jobb smartere reflektere hva slags merkevare Telenor ønsker å være. Bloggen henger sammen med alt det andre vi driver med i Telenor, og er fundamentert i våre strategier og planer.

Mitt fokus har fra starten av vært å lage godt innhold over tid, fokuset har ikke nødvendigvis vært det å publisere mest mulig eller få mest mulig trafikk. Jeg har fokusert på kvalitet over kvantitet.

Relevant innhold
Innholdet på Jobb smartere er også ment å hjelpe kundene. Vi prøver etter beste evne å lage innhold for kundene, ikke innhold som nødvendigvis har Telenor som avsender, selv om det også er noe av dette. Her gjelder det å finne en riktig balanse.

Vi forsøker å lage innhold som har nytte for leserne, det er ikke først og fremst at vi skal prakke på folk produkter og tjenester.

Det meste av innholdet er indirekte salg. Ved at vi viser vår kompetanse eller smarte muligheter med våre tjenester og løsninger, slik at vi kanskje får noen flere kunder. I det minste sitter leserne igjen med et positivt inntrykk av Telenor.

Følg oss!
Jobb smartere kan du følge på Facebook, Twitter, G+ og på e-post. Har du ennå ikke vært innom http://jobbsmartere.no?

Visjon ikke strategi for sosiale medier

Standard

Å evaluere eller gå gjennom en strategi kan være en like nyttig prosess som det å sette den i utganspunktet. Tenkte vi riktig? Var prognosene korrekte? I hvor stor grad har vi lykkes med å nå målene våre?

Ingen strategi er skrevet i stein, men om vi skal følge en strategi slavisk kan vi bli ganske låst. Om vi heller har en visjon vi følger, en idé om hva vi er og hvor vi skal, vil vi være mer fleksible til å ta raske endringer.

Joakim Jardenberg holdt et innlegg på Social Media Days tidligere i år som inspirerte meg og fikk meg til å tenke litt. Strategi og målfokus kan noen ganger bli feil. Det viktigste er ikke hvor nært man er målet, men hvor mye en har beveget seg. Det er viktig for en bedrift å alltid være i bevegelse.

Strategi er militært og hardt
Det å lage strategier for operasjoner kommer egentlig fra det militære, var noe annet Jardenberg poengterte i sin presentasjon. Strategier vinner kriger og i hvilken grad er en egentlig i krig når en driver business i dag? Vil et selskap som “kriger” med sine konkurrenter og tar alle midler i bruk for å vinne kampen bli belønnet av kundene?

Hvor relevant er det egentlig å lage en detaljert strategi for noe som endres så fort og så kontinuerlig som sosiale medier?

Hvor relevant er det egentlig å lage en detaljert strategi for noe som endres så fort og så kontinuerlig som sosiale medier?

Jeg tror at kundene heller vil straffe en slik mentalitet og et slikt handlingsmønster. I hvert fall i transparente, vestlige samfunn, vil kundene trolig straffe firmaer som opererer på en slik måte. Slik samfunnet fungerer i dag blir sosialt ansvarlige selskaper belønnet av kundene sine.

Strategiprosess er en nyttig øvelse
Sosiale medier er en bransje som er i konstant endring, da er det ikke så lett å sette opp en detaljert strategi for flere år om gangen som skal følges til enhver tid. Men det betyr ikke at det å sette opp en strategi er bortkastet. Selve prosessen med å lage en strategi og det å evaluere en strategi i etterkant er nyttig.

Nylig fant jeg frem strategien for sosiale medier i Telenor Bedrift for 2011-2013. Jeg skulle nemlig lage en ny strategi for 2014. Strategidokumentet for 2011 hadde jeg ærlig talt ikke sett på siden jeg laget det. Jeg brukte faktisk en del tid på å lage den strategien, og det var en nyttig prosess fordi det var med på å sette kursen for det jeg har drevet med de siste årene. Men det viste seg også at ikke alt jeg trodde ville bli viktig og riktig, faktisk ble riktig å fokusere på.

Blant annet har det vært lite nyttig å bruke mye tid på å søke opp negativitet rundt Telenor Bedrift i sosiale medier. Generell Telenor-monitorering i sosiale medier blir håndtert av andre og det er lite bedriftsspesifikk negativitet å spore. Derfor er det riktigere for bedriften at jeg bruker min tid til noe annet.

Content marketing
Et av de virkelige trendordene om dagen er content marketing. Det jeg faktisk har endt opp med å drive med i perioden til den gamle strategien er egentlig content marketing. For Telenor Bedrift er sosiale medier blitt en bra kanal for å drive content marketing. Vi vil gjerne engasjere kundene våre i dialog, men bedriftskundene våre bruker ikke sosiale medier i særlig stor grad til å kommunisere med oss. Vi har dermed endt opp med sosiale medier som en kanal for spredning av informasjon + at vi er tilgjengelige og går i dialog med kunder når de ønsker å gå i dialog med oss.

Online community/forum
Vi har lenge lekt med tanken om å sette opp et eget online forum for våre bedriftskunder. En slags forlenget arm av bloggen Jobb smartere. Men det virker ikke som kundene våre ser behovet for eller ønsker å gå i dialog i et online forum ennå. Noe av det viktigste for at et forum skal bli en suksess er at forumet oppnår et kritisk antall faste brukere. Så hvorfor lansere et community nå når risikoen for at det faller gjennom er høy. Da er det bedre å vente og se. Kanskje er dette noe våre kunder vil være klar et, to eller flere år frem i tid.

Veien videre
Jeg har laget en ny strategi for 2014. Og ja, det var en nyttig prosess. Strategien er også viktig for å vise andre i organisasjonen hva vi skal fokusere på i inneværende år. Ledere i en organisasjon som Telenor forventer å se strategier og planer, men i det daglige arbeidet er det visjonen jeg har for Telenor Bedrift i sosiale medier som er viktigst.

Visjonen
Visjonen jeg har for sosiale medier at Telenor Bedrift til enhver tid skal møte kundene der de ønsker og at vi skal møte dem på en måte som gjenspeiler Telenors verdier. Samtidig må vi også utnytte mulighetene som ligger i egne kanaler, og lage godt innhold som øker vårt omdømme og til syvende og sist genererer salg og inntekter for bedriften.

Reklame? Tenk #socialfirst

Standard

Sosiale medier. Det er visst noe som har kommet for å bli. Reklamebyråene og markedsavdelingene rundt omkring har dessverre for dem ikke helt fått det med seg ennå. Midt budskap til dem er kort og greit; skal du lykkes med reklame i dag må du tenke sosiale medier først, #socialfirst.

I webverdenen er det et mantra som har satt seg i løpet av de siste par årene. Skal du utvikle gode websider så må du tenke mobile first. Da er du sikret at sidene fungerer både på mobil og på web. Mobil har blitt viktig og for mange nettsteder er de mobile websidene nå mer besøkte enn desktopversjonen. I følge Sparebank1 er nå mobilbanken Norges 6. største nettsted.

Nå er det på tide at vi også tenker annerledes på reklame. Vi må rett og slett snu alt på hodet. En god reklame som går på TV vil ikke nå like mange som en god reklame som tar av og går viralt i sosiale medier. Ettersom flere nå konsumerer innhold på web og Facebook enn på TV er det også nødvendig å prioritere web og sosiale medier først. Jeg vil gjerne trekke frem et tidsaktuelt eksempel som Jostein Svendsen sjef for WeVideo dro frem på Social Media Days denne uken.

Nylig vant reklamebyrået DDB Gullfisken for filmen Pappajente som de laget for SAS. En søt og god film som treffer mange rett i hjertet, meg inkludert. Jeg hadde ikke fått med meg filmen før jeg leste at den hadde vunnet Gullfisken, og klikket meg inn på den på nettet. På YouTube har denne videoen per 10:45 06.02.2014 blitt vist 294.029 ganger siden 23. oktober 2012. Dette er helt brukbare tall, men det betyr nok at flere har fått den med seg på TV.

Til sammenligning har Turkish Airlines’ film Kobe vs Messi: The selfie shoot out blitt sett nesten 137 millioner ganger på YouTube siden 3. desember 2013. Det er imponerende.

Litt feil blir det å sammenligne en film som kanskje er myntet på bare det norske markedet, men som egentlig ikke hadde trengt å være det, mot en film som er laget for et selskap som opererer over hele verden. Kanskje SAS ikke ønsker å nå ut til hele verden? Kanskje SAS bare ønsker å nå ut til segmentet 40+ som ser på TV.

Jeg synes det blir litt feil av SAS. Potensialet til SAS ville vært mye større om de virkelig hadde tatt sosiale medier på alvor, og utnyttet den gjennomslagskraften kanalen har.

Turkish Airlines’ video er laget for YouTube, SAS sin film ble laget for TV. Så ved å tenke #socialfirst har Turkish lykkes i sin markedsføring. De har vært 465 ganger mer lykket i sosiale medier med sin film enn SAS, til nå. I tillegg har de en kul reklamefilm som kan brukes i stort sett alle markeder Turkish opererer.

Er du klar for å tenke #socialfirst?

Social Media Days 2014 – Oppsummering av dag 1

Standard

Hva er sosiale medier i 2014? Hvor står vi? Kort fortalt: Facebook er 10 år. Hypen har roet seg. Det er i ferd med å bli en etablert kanal eller kanaler – for sosiale medier er mangfoldig. Som Erik Eskedal uttalte i dag: – Å tro at en ikke kan tjene penger på sosiale medier er som å tro at en ikke kan tjene penger på internett.

For noen er sosiale medier en kundeservicekanal, for andre er det en markedsføringskanal og for andre igjen en salgskanal. De aller beste på sosiale medier utnytter sosiale medier fullt ut.

Bare ta eget selskap som et eksempel. Telenor er veldig dyktige på kundeservice på Facebook. Vi er et av Norges absolutt beste på å drive kundeservice på Facebook. Men på Social Media Days fikk vi se en konkurrent som har evnet å gi sin tilstedeværelse på Facebook en større dimensjon utover tradisjonell kundeservice.

Toppsjefen i Altibox, Toril Nag, holdt et innlegg som viste Altibox sin tilnærming til kundeservice på Facebook, og hvordan de har klart å bruke Facebook som en kanal for kundedrevet produktutvikling. Det var interessant å se hvordan Altibox har utnyttet Facebook til virkelig å kommunisere med sine kunder, teste ut nye produkter, få ærlig feedback, for så å ta med seg de tilbakemeldingene tilbake til utviklingsteamet der fokuset er å lage et produkt som kundene blir fornøyde med. De evner å sette kunden i fokus og det fortjener de all honnør for. Jeg ble imponert.

At sosiale medier kan brukes til å finne nye jobber og til å finne kandidater til stillinger er ikke noe nytt. Men 2013 viste at en fortsatt kan være kreativ også her. @selgeren på Twitter, eller Alain Fassotte, sa opp jobben sin og startet sin egen kampanje for å få seg ny jobb gjennom bloggen sin. For en suksess det var. Et skoleeksempel på at en kan få til store ting i sosiale medier ved å tenke utenfor boksen og engasjere andre.

38781-p-MULTIVIEWDen svenske skonettbutikken Footway er et annet skoleeksempel på at en over internett kan skaffe seg lojale og fornøyde kunder gjennom et sterkt fokus på god kundeservice og kundeopplevelse. Det tok ikke lang tid før alle salens kvinner satt på mobilen, iPaden eller Macen sin og surfet etter sko. Jeg ble også imponert av kundefokuset de har og kommer garantert til å teste ut nettbutikken. Et par av “presidentskoen” til Allen Edmonds frister stort!

Svenske Stephanie König tok opp den røde kundeservice tråden i sitt innlegg. Men om jeg kan trekke en konklusjon fra hennes innlegg er det at de aller fleste foretrekker fortsatt telefonen når de skal kontakte kundeservice. Sosiale medier vil nok ikke fjerne behovet for et call centre riktig ennå.

Ting går fortsatt fort i sosiale medier. Lynende fort. Kort tid etter første foredrag av svenske Brit Stakston var Thomas Moen allerede ute med et blogginnlegg publisert fra salen på Latter i Oslo. Sosiale medier vil fortsette å være kjapt, dynamisk og spennende også i 2014. Men en ting er sikkert. Tinder kommer nok ikke til å bli en ny kanal for å kontakte kunder. Sparebank1 SMN sitt Tinder-stunt denne uken fikk kort levetid.

Skriv det som du sier det

Standard

Skriver du det som du sier det er sjansen stor for at du skriver på et muntlig, løst og ledig språk. Å skrive på denne måten er essensielt om du skriver for web.

Lesere som kjapt ser over en side er ikke interessert i å pløye gjennom velkonstruerte og elegante ord, setninger og avsnitt. De vil rett ned til sakens kjerne. Med et enkelt og greit skriftlig språk som etterligner det muntlige språkets nærhet og enkelhet vil du treffe leseren.

Samtidig må du også bruke triggerord. De riktige og viktige ordene. Riktige og viktige fordi det er de ordene som leseren din selv bruker. Det er de ordene han eller hun er på jakt etter når vedkommende leser teksten. Det er ordene som viser at dette er informasjonen som leseren ser etter. Ord som får leseren til å innse at dette er temaet jeg så etter, dette er siden jeg var på utkikk etter.

woman with coffee and tabletTriggerord er som regel mye brukte ord som også er i bruk i dagligtale. Så å bruke triggerord i teksten vil også være med på å gi den et mer muntlig og lettlest preg.

Muntlig språk føles varmere og nærmere for leseren. Sjansen er større for at du når frem til leseren med ditt innhold om du også treffer leseren på det emosjonelle plan. Det gjør du med et muntlig og personlig språk, ikke et stivt, akademisk eller tungt språk

.