Er dette noe bra?

Standard

Tror du dette er noe bra? Hvor ofte har du ikke stilt noen akkurat det spørsmålet om noe du har skrevet. Vedkommende leser gjennom det og sier, “ja det er bra dette her”. Men betyr det egentlig at det er bra?

Ikke spør om noe du har laget er bra. Da får du ikke et ærlig svar. Spør heller den som leser gjennom arbeide ditt: Er dette dårlig? Hva er galt med dette? Da vil du få et ærlig svar. Du tvinger den som korrekturleser din tekst til å se etter feil og svakheter og dermed får du en mye ærligere kritikk.

Det er hyggelig å få en klapp på ryggen. For all del. Du må huske på at vi lærer kanskje ikke så mye av å få klapp på ryggen hele tiden. Vi lærer av å gjøre feil. Gjennom å ta noen sjanser og ta risiko. Gjennom å prøve noe nytt. Gjennom å prøve og feile. Om du tør å pushe grensene litt. Gjennom å tørre å ta feil så vil du forbedre deg og utvikle deg videre. Det gjelder også skrivingen din.

Reklamer