ROI på ditt innhold: Hva er verdien av et blogginnlegg?

Standard

Noe av det som gjør at jeg liker å jobbe digitalt, er at det er så lett å måle om noe fungerer eller ikke. Sånn er det også med blogging. Det er relativt lett å se hva slags verdi et blogginnlegg har.

Kan du måle om en reklameplakat på Gardermoen har hatt noen effekt? Det er ganske vanskelig. Men en annonse på Google, Facebook eller en nettavis derimot, de får du tydelige data igjen på.

Reklame på nett blir målt opp og ned, testet, og så flikket på. Slik at annonsen blir optimal.

Egenprodusert innhold kan du også sette en verdi på. En enkel metode for å sette en verdi på eget innhold er å sammenligne det med verdien av betalt innhold.

Eksempel 1 – 4G
Et blogginnlegg om 4G drar 10.000 besøkende til bloggen din. Skulle du betalt Google for å få de samme treffene til din blogg via søk måtte du betalt omtrent 30 kroner per klikk. Det vil si en kostnad på rundt 300.000 for 10.000 besøkende. Så i Google-penger er blogginnlegget verdt 300.000.

Eksempel 2 – Fotballfrue
Fotballfrue har opp mot 100.000 sidevisninger på en dag. Nylig har hun skrevet to blogginnlegg om barnevognen Mountain Buggy. Hva trafikken til disse blogginnleggene er over tid er vanskelig å anslå, men et forsiktig estimat er at de i hvert fall oppnår 100.000 sidevisninger hver, altså 200.000.

Av en eller annen grunn er søkeord med barnevogn relativt billige (de er jo så dyre i innkjøp). Så betalt trafikk vil koste fra omtrent 3,- til 8,- per klikk. For enkelhetsskyld setter jeg prisen til 5 kroner.

Verdien av trafikken fotballfrue generer til sin blogg gjennom søk etter barnevogn for Mountain Buggy er da omtrent 1 million. Fotballfrue har definitivt en verdi for sine annonsører.

Eksempel 3 – (mobil)dekning
Det siste eksempelet er i likhet med nummer en telekomrelatert. På jobbsmartere.no har jeg et blogginnlegg om dekning som har hatt brukbar trafikk. 11.000 sidevisninger er bra for en B2B-blogg. Med en pris hos Google på rundt 30,- per klikk har dette blogginnlegget en annonseverdi for Telenor rundt omkring 330.000 kroner. Det er jeg fornøyd med.

ROI
For å få en fullstendig ROI må du ta med kostnadene. Hva er verdien av all reklameverdien til innholdet ditt minus hva det koster å drive bloggen/nettstedet. Det er kostnadene for å opprette bloggen, kostnader for å drifte bloggen og verdien av tiden det tar å lage innholdet.

Men som du ser over bør du ikke underprise verdien av innholdet ditt. Innhold på en blogg kan ha høyere verdi enn du tror.

Verktøy
For å finne hvilke søkeord som er mye brukt og hva annonseringen i Google vil koste for disse søkeordene bruker jeg Google Adwords.

Reklamer

Innholdsmarkedsføring i Norge 2014

Standard

Content marketing er i vinden for tiden. Det var et av de buzzordene som virkelig manifesterte seg i 2013. Om det var hot i 2013 kan jeg love deg at det kommer til å bli det i 2014 også.

Over halvparten av norske virksomheter ser på denne formen for markedsføring som en viktig del av markedsmiksen, og øker investeringene ytterliggere i 2014.

En undersøkelse utført av Medialounge i samarbeid med TNS Gallup og INMA har gått i dybden på bruken av content marketing, eller innholdsmarkedsføring om du vil, blant norske bedrifter. I undersøkelsen har 405 norske bedrifter besvart hvordan de bruker innholdsmarkedsføring.

Noe av det undersøkelsen til Medialounge avdekker er at det er viktigere å være smart enn å bruke mange penger på innholdsmarkedsføring. Kvalitet slår kvantitet.

Hva er innholdsmarkedsføring
Content marketing er å lage og dele innhold for å få nye kunder. Informasjonen kan presenteres i ulike format som nyheter, video, presentasjoner, e-bøker, infographics, caser, guider, FAQer, bilder osv. Noe som skiller innholdsmarkedsføring fra tradisjonell markedsføring er at fokuset er på kommunikasjon med kunden og potensielle kunder, altså mer indirekte salg fremfor direkte å fremme salg.

Det finnes mange forskjellige meninger om hva innholdsmarkedsføring er, men det er egentlig ikke noe hokus pokus.

Økt fokus på innholdsmarkedsføring i 2014
Omtrent halvparten av respondentene i undersøkelsen oppgir at de brukte mer penger på digital innholdsproduksjon i 2013 mot året før, og at de forventer en økning også i 2014. Resultatene er dermed i tråd med tilsvarende amerikanske og britiske undersøkelser. Markedsførere er i ferd med å få øynene opp for innholdsmarkedsføring, og dreier ressursbruken til dette “nygamle” fagfeltet.

Viktig del av markedsmiksen
Undersøkelsen til Medialounge viser at innholdsmarkedsføring er viktigst for virksomheter med relativt små markedsbudsjetter.

Akkurat dette er kanskje ikke så overraskende. Når det er trangt med penger må en være kreativ og forsøke å få mest mulig ut av investeringene. Å publisere på egen blogg og egne kanaler koster jo ikke mer enn tiden en legger ned.

Innholdsmarkedsføring er også med på å forbedre søkeresultater (SEO) og vil for mange bedrifter være en bedre investering enn tradisjonell markedsføring. Spesielt om bedriften stort sett opererer online.

Suksessfaktorer
I følge undersøkelsen lykkes bedrifter med en klar strategi og masse kreativitet fremfor bedrifter med store markedsføringsbudsjetter.

For min del har det vært vanskelig å ha en detaljert strategi eller plan for bloggen Jobb smartere som Telenor har mot bedriftsmarkedet. Mye av innholdet produseres litt på sparket ettersom jeg må jobbe hardt for å få folk til å blogge, men det ligger hele tiden en klar tanke om hvor vi skal. Det er en visjon bak bloggsatsningen.

Det er som å stå under et fjell og du ser toppen. Du vet du vil dit, men du er ikke helt sikker på ruten, og er forberedt på å prøve deg litt frem. Det er ikke nødvendigvis viktigst å komme seg fortest mulig opp, for du vil jo gjerne komme deg ned igjen også.

Hovedutfordringen med en bedriftsblogg
Allerede før vi lanserte bloggen var vi bevisste på at det å få folk til å skrive ville bli hovedutfordringen vår, og det er fortsatt hovedutfordringen. Men jeg merker at det løsner.

Vi har omtrent 4.100 ansatte i hele Telenor Norge, og 950 i Bedriftsdivisjonen. Så det burde være mer enn nok bloggere å ta av.

Sakte men sikkert har bloggen festet seg i folks bevissthet og den får mer oppmerksomhet, både internt og eksternt.

Ting tar tid
Å drive med content marketing er ikke noe en kan forvente å få raske resultater ut av.
Det må jobbes med godt innhold over tid, da vil du sakte men sikkert få lesere og kredibilitet.

Jeg forsøker å la innholdet vi publiserer på Jobb smartere reflektere hva slags merkevare Telenor ønsker å være. Bloggen henger sammen med alt det andre vi driver med i Telenor, og er fundamentert i våre strategier og planer.

Mitt fokus har fra starten av vært å lage godt innhold over tid, fokuset har ikke nødvendigvis vært det å publisere mest mulig eller få mest mulig trafikk. Jeg har fokusert på kvalitet over kvantitet.

Relevant innhold
Innholdet på Jobb smartere er også ment å hjelpe kundene. Vi prøver etter beste evne å lage innhold for kundene, ikke innhold som nødvendigvis har Telenor som avsender, selv om det også er noe av dette. Her gjelder det å finne en riktig balanse.

Vi forsøker å lage innhold som har nytte for leserne, det er ikke først og fremst at vi skal prakke på folk produkter og tjenester.

Det meste av innholdet er indirekte salg. Ved at vi viser vår kompetanse eller smarte muligheter med våre tjenester og løsninger, slik at vi kanskje får noen flere kunder. I det minste sitter leserne igjen med et positivt inntrykk av Telenor.

Følg oss!
Jobb smartere kan du følge på Facebook, Twitter, G+ og på e-post. Har du ennå ikke vært innom http://jobbsmartere.no?

Visjon ikke strategi for sosiale medier

Standard

Å evaluere eller gå gjennom en strategi kan være en like nyttig prosess som det å sette den i utganspunktet. Tenkte vi riktig? Var prognosene korrekte? I hvor stor grad har vi lykkes med å nå målene våre?

Ingen strategi er skrevet i stein, men om vi skal følge en strategi slavisk kan vi bli ganske låst. Om vi heller har en visjon vi følger, en idé om hva vi er og hvor vi skal, vil vi være mer fleksible til å ta raske endringer.

Joakim Jardenberg holdt et innlegg på Social Media Days tidligere i år som inspirerte meg og fikk meg til å tenke litt. Strategi og målfokus kan noen ganger bli feil. Det viktigste er ikke hvor nært man er målet, men hvor mye en har beveget seg. Det er viktig for en bedrift å alltid være i bevegelse.

Strategi er militært og hardt
Det å lage strategier for operasjoner kommer egentlig fra det militære, var noe annet Jardenberg poengterte i sin presentasjon. Strategier vinner kriger og i hvilken grad er en egentlig i krig når en driver business i dag? Vil et selskap som “kriger” med sine konkurrenter og tar alle midler i bruk for å vinne kampen bli belønnet av kundene?

Hvor relevant er det egentlig å lage en detaljert strategi for noe som endres så fort og så kontinuerlig som sosiale medier?

Hvor relevant er det egentlig å lage en detaljert strategi for noe som endres så fort og så kontinuerlig som sosiale medier?

Jeg tror at kundene heller vil straffe en slik mentalitet og et slikt handlingsmønster. I hvert fall i transparente, vestlige samfunn, vil kundene trolig straffe firmaer som opererer på en slik måte. Slik samfunnet fungerer i dag blir sosialt ansvarlige selskaper belønnet av kundene sine.

Strategiprosess er en nyttig øvelse
Sosiale medier er en bransje som er i konstant endring, da er det ikke så lett å sette opp en detaljert strategi for flere år om gangen som skal følges til enhver tid. Men det betyr ikke at det å sette opp en strategi er bortkastet. Selve prosessen med å lage en strategi og det å evaluere en strategi i etterkant er nyttig.

Nylig fant jeg frem strategien for sosiale medier i Telenor Bedrift for 2011-2013. Jeg skulle nemlig lage en ny strategi for 2014. Strategidokumentet for 2011 hadde jeg ærlig talt ikke sett på siden jeg laget det. Jeg brukte faktisk en del tid på å lage den strategien, og det var en nyttig prosess fordi det var med på å sette kursen for det jeg har drevet med de siste årene. Men det viste seg også at ikke alt jeg trodde ville bli viktig og riktig, faktisk ble riktig å fokusere på.

Blant annet har det vært lite nyttig å bruke mye tid på å søke opp negativitet rundt Telenor Bedrift i sosiale medier. Generell Telenor-monitorering i sosiale medier blir håndtert av andre og det er lite bedriftsspesifikk negativitet å spore. Derfor er det riktigere for bedriften at jeg bruker min tid til noe annet.

Content marketing
Et av de virkelige trendordene om dagen er content marketing. Det jeg faktisk har endt opp med å drive med i perioden til den gamle strategien er egentlig content marketing. For Telenor Bedrift er sosiale medier blitt en bra kanal for å drive content marketing. Vi vil gjerne engasjere kundene våre i dialog, men bedriftskundene våre bruker ikke sosiale medier i særlig stor grad til å kommunisere med oss. Vi har dermed endt opp med sosiale medier som en kanal for spredning av informasjon + at vi er tilgjengelige og går i dialog med kunder når de ønsker å gå i dialog med oss.

Online community/forum
Vi har lenge lekt med tanken om å sette opp et eget online forum for våre bedriftskunder. En slags forlenget arm av bloggen Jobb smartere. Men det virker ikke som kundene våre ser behovet for eller ønsker å gå i dialog i et online forum ennå. Noe av det viktigste for at et forum skal bli en suksess er at forumet oppnår et kritisk antall faste brukere. Så hvorfor lansere et community nå når risikoen for at det faller gjennom er høy. Da er det bedre å vente og se. Kanskje er dette noe våre kunder vil være klar et, to eller flere år frem i tid.

Veien videre
Jeg har laget en ny strategi for 2014. Og ja, det var en nyttig prosess. Strategien er også viktig for å vise andre i organisasjonen hva vi skal fokusere på i inneværende år. Ledere i en organisasjon som Telenor forventer å se strategier og planer, men i det daglige arbeidet er det visjonen jeg har for Telenor Bedrift i sosiale medier som er viktigst.

Visjonen
Visjonen jeg har for sosiale medier at Telenor Bedrift til enhver tid skal møte kundene der de ønsker og at vi skal møte dem på en måte som gjenspeiler Telenors verdier. Samtidig må vi også utnytte mulighetene som ligger i egne kanaler, og lage godt innhold som øker vårt omdømme og til syvende og sist genererer salg og inntekter for bedriften.