Variér setningslengden når du skriver

Standard

På web er mantraet at vi skal skrive kort. Alltid kort. Kort. Kort. Kort. Korte avsnitt og korte setninger, men det betyr ikke at alle setningene bør være superkorte.

Om du kun skriver kort. Lar alle setningene være korte. I samme lengde hele veien. Blir språket monotont og kjedelig. Selv om teksten er kort. Kjeder leseren seg svært fort. Han eller hun faller av. Slik mister du leseren din.

Men om du varierer setningene dine mer. Lar noen være korte, og noen litt lenger. Vel, da får du bedre flyt i språket ditt. Du gjør det mer interessant for leseren å henge på. Det blir spennende. Du gir leseren lyst til å følge deg videre. Du får en rytme og klang i språket ditt, en linje som leseren kan følge, hele veien, helt til slutten.

Så variér lengden og strukturen på setningene dine. Selv på web.

Reklamer

ROI på ditt innhold: Hva er verdien av et blogginnlegg?

Standard

Noe av det som gjør at jeg liker å jobbe digitalt, er at det er så lett å måle om noe fungerer eller ikke. Sånn er det også med blogging. Det er relativt lett å se hva slags verdi et blogginnlegg har.

Kan du måle om en reklameplakat på Gardermoen har hatt noen effekt? Det er ganske vanskelig. Men en annonse på Google, Facebook eller en nettavis derimot, de får du tydelige data igjen på.

Reklame på nett blir målt opp og ned, testet, og så flikket på. Slik at annonsen blir optimal.

Egenprodusert innhold kan du også sette en verdi på. En enkel metode for å sette en verdi på eget innhold er å sammenligne det med verdien av betalt innhold.

Eksempel 1 – 4G
Et blogginnlegg om 4G drar 10.000 besøkende til bloggen din. Skulle du betalt Google for å få de samme treffene til din blogg via søk måtte du betalt omtrent 30 kroner per klikk. Det vil si en kostnad på rundt 300.000 for 10.000 besøkende. Så i Google-penger er blogginnlegget verdt 300.000.

Eksempel 2 – Fotballfrue
Fotballfrue har opp mot 100.000 sidevisninger på en dag. Nylig har hun skrevet to blogginnlegg om barnevognen Mountain Buggy. Hva trafikken til disse blogginnleggene er over tid er vanskelig å anslå, men et forsiktig estimat er at de i hvert fall oppnår 100.000 sidevisninger hver, altså 200.000.

Av en eller annen grunn er søkeord med barnevogn relativt billige (de er jo så dyre i innkjøp). Så betalt trafikk vil koste fra omtrent 3,- til 8,- per klikk. For enkelhetsskyld setter jeg prisen til 5 kroner.

Verdien av trafikken fotballfrue generer til sin blogg gjennom søk etter barnevogn for Mountain Buggy er da omtrent 1 million. Fotballfrue har definitivt en verdi for sine annonsører.

Eksempel 3 – (mobil)dekning
Det siste eksempelet er i likhet med nummer en telekomrelatert. På jobbsmartere.no har jeg et blogginnlegg om dekning som har hatt brukbar trafikk. 11.000 sidevisninger er bra for en B2B-blogg. Med en pris hos Google på rundt 30,- per klikk har dette blogginnlegget en annonseverdi for Telenor rundt omkring 330.000 kroner. Det er jeg fornøyd med.

ROI
For å få en fullstendig ROI må du ta med kostnadene. Hva er verdien av all reklameverdien til innholdet ditt minus hva det koster å drive bloggen/nettstedet. Det er kostnadene for å opprette bloggen, kostnader for å drifte bloggen og verdien av tiden det tar å lage innholdet.

Men som du ser over bør du ikke underprise verdien av innholdet ditt. Innhold på en blogg kan ha høyere verdi enn du tror.

Verktøy
For å finne hvilke søkeord som er mye brukt og hva annonseringen i Google vil koste for disse søkeordene bruker jeg Google Adwords.

Skriv det som du sier det

Standard

Skriver du det som du sier det er sjansen stor for at du skriver på et muntlig, løst og ledig språk. Å skrive på denne måten er essensielt om du skriver for web.

Lesere som kjapt ser over en side er ikke interessert i å pløye gjennom velkonstruerte og elegante ord, setninger og avsnitt. De vil rett ned til sakens kjerne. Med et enkelt og greit skriftlig språk som etterligner det muntlige språkets nærhet og enkelhet vil du treffe leseren.

Samtidig må du også bruke triggerord. De riktige og viktige ordene. Riktige og viktige fordi det er de ordene som leseren din selv bruker. Det er de ordene han eller hun er på jakt etter når vedkommende leser teksten. Det er ordene som viser at dette er informasjonen som leseren ser etter. Ord som får leseren til å innse at dette er temaet jeg så etter, dette er siden jeg var på utkikk etter.

woman with coffee and tabletTriggerord er som regel mye brukte ord som også er i bruk i dagligtale. Så å bruke triggerord i teksten vil også være med på å gi den et mer muntlig og lettlest preg.

Muntlig språk føles varmere og nærmere for leseren. Sjansen er større for at du når frem til leseren med ditt innhold om du også treffer leseren på det emosjonelle plan. Det gjør du med et muntlig og personlig språk, ikke et stivt, akademisk eller tungt språk

.

Er dette noe bra?

Standard

Tror du dette er noe bra? Hvor ofte har du ikke stilt noen akkurat det spørsmålet om noe du har skrevet. Vedkommende leser gjennom det og sier, “ja det er bra dette her”. Men betyr det egentlig at det er bra?

Ikke spør om noe du har laget er bra. Da får du ikke et ærlig svar. Spør heller den som leser gjennom arbeide ditt: Er dette dårlig? Hva er galt med dette? Da vil du få et ærlig svar. Du tvinger den som korrekturleser din tekst til å se etter feil og svakheter og dermed får du en mye ærligere kritikk.

Det er hyggelig å få en klapp på ryggen. For all del. Du må huske på at vi lærer kanskje ikke så mye av å få klapp på ryggen hele tiden. Vi lærer av å gjøre feil. Gjennom å ta noen sjanser og ta risiko. Gjennom å prøve noe nytt. Gjennom å prøve og feile. Om du tør å pushe grensene litt. Gjennom å tørre å ta feil så vil du forbedre deg og utvikle deg videre. Det gjelder også skrivingen din.