Variér setningslengden når du skriver

Standard

På web er mantraet at vi skal skrive kort. Alltid kort. Kort. Kort. Kort. Korte avsnitt og korte setninger, men det betyr ikke at alle setningene bør være superkorte.

Om du kun skriver kort. Lar alle setningene være korte. I samme lengde hele veien. Blir språket monotont og kjedelig. Selv om teksten er kort. Kjeder leseren seg svært fort. Han eller hun faller av. Slik mister du leseren din.

Men om du varierer setningene dine mer. Lar noen være korte, og noen litt lenger. Vel, da får du bedre flyt i språket ditt. Du gjør det mer interessant for leseren å henge på. Det blir spennende. Du gir leseren lyst til å følge deg videre. Du får en rytme og klang i språket ditt, en linje som leseren kan følge, hele veien, helt til slutten.

Så variér lengden og strukturen på setningene dine. Selv på web.

Reklamer

Skriv det som du sier det

Standard

Skriver du det som du sier det er sjansen stor for at du skriver på et muntlig, løst og ledig språk. Å skrive på denne måten er essensielt om du skriver for web.

Lesere som kjapt ser over en side er ikke interessert i å pløye gjennom velkonstruerte og elegante ord, setninger og avsnitt. De vil rett ned til sakens kjerne. Med et enkelt og greit skriftlig språk som etterligner det muntlige språkets nærhet og enkelhet vil du treffe leseren.

Samtidig må du også bruke triggerord. De riktige og viktige ordene. Riktige og viktige fordi det er de ordene som leseren din selv bruker. Det er de ordene han eller hun er på jakt etter når vedkommende leser teksten. Det er ordene som viser at dette er informasjonen som leseren ser etter. Ord som får leseren til å innse at dette er temaet jeg så etter, dette er siden jeg var på utkikk etter.

woman with coffee and tabletTriggerord er som regel mye brukte ord som også er i bruk i dagligtale. Så å bruke triggerord i teksten vil også være med på å gi den et mer muntlig og lettlest preg.

Muntlig språk føles varmere og nærmere for leseren. Sjansen er større for at du når frem til leseren med ditt innhold om du også treffer leseren på det emosjonelle plan. Det gjør du med et muntlig og personlig språk, ikke et stivt, akademisk eller tungt språk

.

Er dette noe bra?

Standard

Tror du dette er noe bra? Hvor ofte har du ikke stilt noen akkurat det spørsmålet om noe du har skrevet. Vedkommende leser gjennom det og sier, “ja det er bra dette her”. Men betyr det egentlig at det er bra?

Ikke spør om noe du har laget er bra. Da får du ikke et ærlig svar. Spør heller den som leser gjennom arbeide ditt: Er dette dårlig? Hva er galt med dette? Da vil du få et ærlig svar. Du tvinger den som korrekturleser din tekst til å se etter feil og svakheter og dermed får du en mye ærligere kritikk.

Det er hyggelig å få en klapp på ryggen. For all del. Du må huske på at vi lærer kanskje ikke så mye av å få klapp på ryggen hele tiden. Vi lærer av å gjøre feil. Gjennom å ta noen sjanser og ta risiko. Gjennom å prøve noe nytt. Gjennom å prøve og feile. Om du tør å pushe grensene litt. Gjennom å tørre å ta feil så vil du forbedre deg og utvikle deg videre. Det gjelder også skrivingen din.