Variér setningslengden når du skriver

Standard

På web er mantraet at vi skal skrive kort. Alltid kort. Kort. Kort. Kort. Korte avsnitt og korte setninger, men det betyr ikke at alle setningene bør være superkorte.

Om du kun skriver kort. Lar alle setningene være korte. I samme lengde hele veien. Blir språket monotont og kjedelig. Selv om teksten er kort. Kjeder leseren seg svært fort. Han eller hun faller av. Slik mister du leseren din.

Men om du varierer setningene dine mer. Lar noen være korte, og noen litt lenger. Vel, da får du bedre flyt i språket ditt. Du gjør det mer interessant for leseren å henge på. Det blir spennende. Du gir leseren lyst til å følge deg videre. Du får en rytme og klang i språket ditt, en linje som leseren kan følge, hele veien, helt til slutten.

Så variér lengden og strukturen på setningene dine. Selv på web.

Innholdsmarkedsføring i Norge 2014

Standard

Content marketing er i vinden for tiden. Det var et av de buzzordene som virkelig manifesterte seg i 2013. Om det var hot i 2013 kan jeg love deg at det kommer til å bli det i 2014 også.

Over halvparten av norske virksomheter ser på denne formen for markedsføring som en viktig del av markedsmiksen, og øker investeringene ytterliggere i 2014.

En undersøkelse utført av Medialounge i samarbeid med TNS Gallup og INMA har gått i dybden på bruken av content marketing, eller innholdsmarkedsføring om du vil, blant norske bedrifter. I undersøkelsen har 405 norske bedrifter besvart hvordan de bruker innholdsmarkedsføring.

Noe av det undersøkelsen til Medialounge avdekker er at det er viktigere å være smart enn å bruke mange penger på innholdsmarkedsføring. Kvalitet slår kvantitet.

Hva er innholdsmarkedsføring
Content marketing er å lage og dele innhold for å få nye kunder. Informasjonen kan presenteres i ulike format som nyheter, video, presentasjoner, e-bøker, infographics, caser, guider, FAQer, bilder osv. Noe som skiller innholdsmarkedsføring fra tradisjonell markedsføring er at fokuset er på kommunikasjon med kunden og potensielle kunder, altså mer indirekte salg fremfor direkte å fremme salg.

Det finnes mange forskjellige meninger om hva innholdsmarkedsføring er, men det er egentlig ikke noe hokus pokus.

Økt fokus på innholdsmarkedsføring i 2014
Omtrent halvparten av respondentene i undersøkelsen oppgir at de brukte mer penger på digital innholdsproduksjon i 2013 mot året før, og at de forventer en økning også i 2014. Resultatene er dermed i tråd med tilsvarende amerikanske og britiske undersøkelser. Markedsførere er i ferd med å få øynene opp for innholdsmarkedsføring, og dreier ressursbruken til dette “nygamle” fagfeltet.

Viktig del av markedsmiksen
Undersøkelsen til Medialounge viser at innholdsmarkedsføring er viktigst for virksomheter med relativt små markedsbudsjetter.

Akkurat dette er kanskje ikke så overraskende. Når det er trangt med penger må en være kreativ og forsøke å få mest mulig ut av investeringene. Å publisere på egen blogg og egne kanaler koster jo ikke mer enn tiden en legger ned.

Innholdsmarkedsføring er også med på å forbedre søkeresultater (SEO) og vil for mange bedrifter være en bedre investering enn tradisjonell markedsføring. Spesielt om bedriften stort sett opererer online.

Suksessfaktorer
I følge undersøkelsen lykkes bedrifter med en klar strategi og masse kreativitet fremfor bedrifter med store markedsføringsbudsjetter.

For min del har det vært vanskelig å ha en detaljert strategi eller plan for bloggen Jobb smartere som Telenor har mot bedriftsmarkedet. Mye av innholdet produseres litt på sparket ettersom jeg må jobbe hardt for å få folk til å blogge, men det ligger hele tiden en klar tanke om hvor vi skal. Det er en visjon bak bloggsatsningen.

Det er som å stå under et fjell og du ser toppen. Du vet du vil dit, men du er ikke helt sikker på ruten, og er forberedt på å prøve deg litt frem. Det er ikke nødvendigvis viktigst å komme seg fortest mulig opp, for du vil jo gjerne komme deg ned igjen også.

Hovedutfordringen med en bedriftsblogg
Allerede før vi lanserte bloggen var vi bevisste på at det å få folk til å skrive ville bli hovedutfordringen vår, og det er fortsatt hovedutfordringen. Men jeg merker at det løsner.

Vi har omtrent 4.100 ansatte i hele Telenor Norge, og 950 i Bedriftsdivisjonen. Så det burde være mer enn nok bloggere å ta av.

Sakte men sikkert har bloggen festet seg i folks bevissthet og den får mer oppmerksomhet, både internt og eksternt.

Ting tar tid
Å drive med content marketing er ikke noe en kan forvente å få raske resultater ut av.
Det må jobbes med godt innhold over tid, da vil du sakte men sikkert få lesere og kredibilitet.

Jeg forsøker å la innholdet vi publiserer på Jobb smartere reflektere hva slags merkevare Telenor ønsker å være. Bloggen henger sammen med alt det andre vi driver med i Telenor, og er fundamentert i våre strategier og planer.

Mitt fokus har fra starten av vært å lage godt innhold over tid, fokuset har ikke nødvendigvis vært det å publisere mest mulig eller få mest mulig trafikk. Jeg har fokusert på kvalitet over kvantitet.

Relevant innhold
Innholdet på Jobb smartere er også ment å hjelpe kundene. Vi prøver etter beste evne å lage innhold for kundene, ikke innhold som nødvendigvis har Telenor som avsender, selv om det også er noe av dette. Her gjelder det å finne en riktig balanse.

Vi forsøker å lage innhold som har nytte for leserne, det er ikke først og fremst at vi skal prakke på folk produkter og tjenester.

Det meste av innholdet er indirekte salg. Ved at vi viser vår kompetanse eller smarte muligheter med våre tjenester og løsninger, slik at vi kanskje får noen flere kunder. I det minste sitter leserne igjen med et positivt inntrykk av Telenor.

Følg oss!
Jobb smartere kan du følge på Facebook, Twitter, G+ og på e-post. Har du ennå ikke vært innom http://jobbsmartere.no?

Skriv det som du sier det

Standard

Skriver du det som du sier det er sjansen stor for at du skriver på et muntlig, løst og ledig språk. Å skrive på denne måten er essensielt om du skriver for web.

Lesere som kjapt ser over en side er ikke interessert i å pløye gjennom velkonstruerte og elegante ord, setninger og avsnitt. De vil rett ned til sakens kjerne. Med et enkelt og greit skriftlig språk som etterligner det muntlige språkets nærhet og enkelhet vil du treffe leseren.

Samtidig må du også bruke triggerord. De riktige og viktige ordene. Riktige og viktige fordi det er de ordene som leseren din selv bruker. Det er de ordene han eller hun er på jakt etter når vedkommende leser teksten. Det er ordene som viser at dette er informasjonen som leseren ser etter. Ord som får leseren til å innse at dette er temaet jeg så etter, dette er siden jeg var på utkikk etter.

woman with coffee and tabletTriggerord er som regel mye brukte ord som også er i bruk i dagligtale. Så å bruke triggerord i teksten vil også være med på å gi den et mer muntlig og lettlest preg.

Muntlig språk føles varmere og nærmere for leseren. Sjansen er større for at du når frem til leseren med ditt innhold om du også treffer leseren på det emosjonelle plan. Det gjør du med et muntlig og personlig språk, ikke et stivt, akademisk eller tungt språk

.

Er dette noe bra?

Standard

Tror du dette er noe bra? Hvor ofte har du ikke stilt noen akkurat det spørsmålet om noe du har skrevet. Vedkommende leser gjennom det og sier, “ja det er bra dette her”. Men betyr det egentlig at det er bra?

Ikke spør om noe du har laget er bra. Da får du ikke et ærlig svar. Spør heller den som leser gjennom arbeide ditt: Er dette dårlig? Hva er galt med dette? Da vil du få et ærlig svar. Du tvinger den som korrekturleser din tekst til å se etter feil og svakheter og dermed får du en mye ærligere kritikk.

Det er hyggelig å få en klapp på ryggen. For all del. Du må huske på at vi lærer kanskje ikke så mye av å få klapp på ryggen hele tiden. Vi lærer av å gjøre feil. Gjennom å ta noen sjanser og ta risiko. Gjennom å prøve noe nytt. Gjennom å prøve og feile. Om du tør å pushe grensene litt. Gjennom å tørre å ta feil så vil du forbedre deg og utvikle deg videre. Det gjelder også skrivingen din.